Chrześcijanie dla demokracji
Od kilku lat obserwujemy bezradnie, jak religia katolicka i symbolika chrześcijańska w Polsce zawłaszczana jest przez jedną opcję polityczną, której praktyka działania z ewangelią nie ma nic wspólnego. Od kiedy opcja ta doszła do władzy, mamy do czynienia z systematycznym demolowaniem praworządności w państwie, stopniowym ograniczaniem wolności obywatelskich, oraz lawiną oszczerstw, kłamstw i szyderstwa, a ostatnio nawet zarzutami prokuratorskimi, wobec ludzi sprzeciwiających się temu. To nie są wartości chrześcijańskie, to nie jest etyka katolicka, to nie jest dziedzictwo Jana Pawła II. Niestety, z nielicznymi wyjątkami katolicka hierarchia kościelna popiera ten stan rzeczy, milczy lub co najwyżej mówi szeptem. My jednak nie godzimy się, by chrześcijaństwo w Polsce miało takie oblicze. Zawalczmy o nasz kraj i nasz Kościół!

Jaki mamy plan działania?
  • 1. Przypominamy wiernym Kościoła Katolickiego o katolickiej nauce społecznej (wyrażonej przede wszystkim przez Jana Pawła II) na temat praworządnego państwa, godności człowieka, wolności i prawdy.
  • 2. Naciskamy na duchowieństwo i hierarchię kościelną, by czynili to samo.
  • 3. Planujemy działanie głównie poprzez akcje ulotkowe, pikiety i rozmowy, ale inne sugestie są mile widziane.
Kogo zapraszamy do działania?

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim zatroskanych obecną sytuacją katolików, ale też podobnie myślących chrześcijan innych wyznań (również chrześcijan bezdenominacyjnych). Chętnie witamy też tych agnostyków, którzy w naukach przypisywanych Jezusowi z Nazaretu znajdują źródło wskazań moralnych i cenią demokratyczną część katolickiej nauki społecznej.

Kim jesteśmy?

Założyciele grupy związani są z ruchem Obywatele RP. Przystąpienie do tej inicjatywy nie oznacza jednak akcesu do Obywateli RP, ani automatycznego poparcia dla innych ich działań.
Zapraszamy do kontaktu:

Email: info@chrzescijaniedlademokracji.pl
Facebook: chrzescijaniedlademokracji